menu

Hoe gelukkige stellen ruzie maken

In een relatie is een conflict onvermijdelijk. Zelfs de gelukkigste stellen maken ruzie. En onderzoek toont aan dat die ruzies gaan over dezelfde onderwerpen als bij ongelukkige stellen: de kinderen, geldzaken, de wederzijdse schoonfamilies, intimiteit. Wat onderscheidt gelukkige paren? Volgens een studie van de University of Tennessee is het de manier waarop gelukkige paren debatteren dat het verschil maakt.

Hoe gelukkige stellen ruzie maken - Jongbelegen.nu

Oplossingsgericht 
‘Gelukkige paren hebben de neiging om voor een oplossingsgerichte benadering van het conflict te kiezen’ zegt hoofdauteur van het onderzoek Amy Rauer.
Rauer en drie collega's observeerden twee steekproeven van stellen die zichzelf omschreven als gelukkig. Zevenenvijftig van de stellen waren midden tot eind dertig en waren gemiddeld negen jaar bij elkaar. Vierenzestig van de stellen waren begin zeventig en waren gemiddeld tweeënveertig jaar samen.
In beide steekproeven gingen de grootste problemen over intimiteit, vrije tijd, huishouden, communicatie en geld, evenals de gezondheid van de oudere stellen. 
In beide steekproeven werden jaloezie, religie en familierelaties als de minst ernstige problemen gezien.

Balans herstellen 
Onderzoekers stelden vast dat wanneer stellen over problemen discussieerden, zij zich richtten op problemen met duidelijkere oplossingen, zoals de verdeling van de huishoudelijke arbeid en hoe de vrije tijd door te brengen.
‘Het opnieuw in evenwicht brengen van huishoudelijke taken kan niet gemakkelijk zijn, maar het leent zich voor meer concrete oplossingen dan andere kwesties’ zegt Rauer. ‘Een partner kan meer van bepaalde taken gaan doen om de balans te herstellen’.
De stellen kozen er zelden voor om ruzie te maken over problemen die moeilijker op te lossen zijn. Rauer suggereert dat deze strategische beslissing één van de sleutels tot hun relationele succes kan zijn.
‘Het focussen op de langer durende, meer ingewikkelde problemen kan het vertrouwen van de partners in de relatie ondermijnen’ zegt zij. 

Gevoel van veiligheid
In plaats daarvan, voor zover dat mogelijk is, kan het zich eerst concentreren op meer oplosbare problemen een effectieve manier zijn om het gevoel van veiligheid van beide partners in de relatie op te bouwen. Als stellen het gevoel hebben dat ze samen kunnen werken om hun problemen op te lossen, kan dat hen het vertrouwen geven om ook de moeilijkere problemen aan te pakken.
Over problemen die moeilijker op te lossen zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot de gezondheid en de fysieke intimiteit van de partner, werd minder snel gesproken. 
Deze kwesties kunnen moeilijker aan te pakken zijn zonder dat de partner zich kwetsbaar of in verlegenheid gebracht voelt. Wat op zich weer kan resulteren in meer conflicten. ‘Aangezien deze kwesties moeilijker op te lossen zijn, zullen ze eerder leiden tot minder relationeel geluk of zelfs de ontbinding van de relatie. Vooral als stellen geen eerdere successen hebben geboekt bij het oplossen van andere kwesties’ zegt Rauer.

Conflicten verstandig kiezen
De onderzoekers ontdekten ook dat de stellen die langer bij elkaar waren minder ernstige kwesties meldden en minder algemeen met elkaar discussieerden. Dit komt overeen met eerder onderzoek dat suggereert dat oudere partners besluiten dat sommige kwesties zijn niet de moeite waard om ruzie over te maken.
Met andere woorden, deze stellen kiezen volgens Rauer hun conflicten verstandig.
In staat zijn om met succes onderscheid te kunnen maken tussen kwesties die moeten worden opgelost en problemen die voor nu opzij kunnen worden gelegd, kan één van de sleutels zijn tot een langdurige en gelukkige relatie.

Bron: Universiteit van Tennessee

februari 2020
Wim van der Oest
Kan lezen en schrijven met woorden. Vier decennialang tekstschrijver en auteur. Enthousiast medeoprichter van Jongbelegen. Waarom? Omdat hij online maar bar weinig magazines kon vinden die niét tuttig en ouderwets zijn.

Goed stuk

Deel dit artikel: