menu

Word een boom na je dood

Er verandert veel op het gebied van begrafenissen en crematies. Steeds meer mensen willen dat hun uitvaart een vrolijk en kleurrijk feestje is dat gevierd wordt door hun nabestaanden. Steeds meer denkt men na over duurzaamheid en andere vormen van begraven worden. 

Word een boom na je dood - Jongbelegen.nu

Alternatieven 
Zo komt er steeds meer aandacht voor natuurbegraven. Natuurbegraven is een  duurzame manier van begraven. Na de begrafenis ontfermt de natuur zich over het graf, zodat dit na verloop van tijd weer één wordt met de omgeving. Organisaties die deze manier van begraven aanbieden, besteden veel zorg en aandacht aan de ontwikkeling van nieuwe natuur en behoud van oorspronkelijke flora en fauna.. Mensen die kiezen voor deze begrafenis dragen hun steentje bij aan behoud van de natuur voor toekomstige generaties.
Een van de grootste problemen bij het begraven in een kist is het feit dat doodskisten vaak niet of maar gedeeltelijk vergaan in de grond en soms door het gebruik van chemische stoffen bij de productie ervan ook de grond vervuilen. Veel mensen weten het misschien niet, maar in Nederland is het al jaren legaal om begraven te worden zonder kist. Er wordt dan gebruikgemaakt van een zijden lijkwade.  
Andere, nog nauwelijks toegepaste, duurzame methoden zijn cryomeren en resomeren.  
Bij cryomeren wordt het lichaam van de overledene bevroren, waarna het wordt ontbonden. Bij resomeren wordt de overledene in een vloeistof gelegd die ervoor zorgt dat het lichaam oplost. Bij beide methoden blijft er alleen wat poeder over. 

Word een boom na je dood - Jongbelegen.nu

Verander in een boom 
Een bedrijfje in Italië, Capsula Mundi, experimenteert al een tijd met een unieke begrafenismethode die de overledene in een boom verandert. Het idee achter dit concept is eigenlijk vrij eenvoudig, het proces is in wezen de start van het leven van een boom. De overledene wordt in foetushouding in een van Capsula Mundi's speciaal gemaakte eivormige capsules, oftewel peulen, geplaatst die als bron van voeding gaat fungeren. De peul wordt hierna in een bos begraven en een jonge boom wordt op de peul geplaatst. Door het gebruik van een zetmeelplastic is de capsule 100% biologisch afbreekbaar en zal deze uit zichzelf in de grond vergaan. Het lichaam zal ook gaan ontbinden en transformeren in voedingsstoffen die op hun beurt worden geabsorbeerd door de boomwortels erboven.

Bio-urnen
Capsula Mundi is een cultureel en breed opgezet project, dat een andere benadering voor ogen heeft van de manier waarop de we al sinds mensenheugenis omgaan met  begraven worden.  Naast de peul, waarin het hele lichaam van een overledene past, maakt men ook kleine eivormige bio-urnen waar na een crematie de as in kan worden geplaatst. Hierna gaat een en ander op dezelfde wijze als met de peul: men begraaft de urn en plaatst hier bovenop een jonge boom. Als de urn na een bepaalde tijd op natuurlijke wijze is afgebroken, dient de as tot voeding van de boom.  Zo wordt de boom, door de overledene tijdens zijn of haar leven zélf gekozen, wordt zijn of haar gedenkteken. 

Heilig bos
Met deze nieuwe methode van begraven krijgen begraafplaatsen een nieuwe look. Geen sombere landschappen met koude grijze grafstenen meer, maar levende bomen die samen een bos, een heilig bos, vormen. Een plek met een sentimentele waarde, waar gezinnen met kinderen kunnen wandelen en men over verschillende bomen kan leren.

februari 2020
Wim van der Oest
Kan lezen en schrijven met woorden. Vier decennialang tekstschrijver en auteur. Enthousiast medeoprichter van Jongbelegen. Waarom? Omdat hij online maar bar weinig magazines kon vinden die niét tuttig en ouderwets zijn.

Goed stuk

Deel dit artikel: