menu

In deze steden is nog steeds een vuiltje aan de lucht

 

Meer dan de helft van de Europese steden wordt, ondanks een vermindering van de verkeersemissies en andere verontreinigende stoffen tijdens de lockdown van vorig jaar nog steeds geplaagd door vuile lucht, zo blijkt uit nieuwe gegevens van het Europees Milieuagentschap (EEA).

In deze steden is nog steeds een vuiltje aan de lucht - Jongbelegen.nu

Nederland

Het EEA heeft uiteraard ook in Nederland gekeken naar de luchtkwaliteit van steden met meer dan 50.000 inwoners. Daarbij kwam Groningen als beste uit de bus. De stad staat op de 32e plaats van de Europese ranglijst. Amsterdam staat met 182 op de slechtste plek van de Nederlandse steden. Ervoor staat Nijmegen met plek 136. In deze stad wordt de luchtkwaliteit als ‘matig’ aangeduid. De kwaliteit in de steden Den Haag, Heerlen, Enschede, Breda, Utrecht en Rotterdam wordt als acceptabel beoordeeld.  

Oost-Europa

Steden in Oost-Europa, waar steenkool nog steeds een belangrijke energiebron is, deden het het slechtst van allemaal, met Nowy Sącz in Polen met de meest vervuilde lucht. Cremona in Italië, waar de combinatie van industrie en geografie de neiging hebben de luchtvervuiling te versterken en Slavonski Brod in Kroatië waren tweede en derde. De drie schoonste steden waren Umeå in Zweden, Tampere in Finland en Funchal in Portugal.

Fijnstof

Het Europees Milieuagentschap nam gegevens van 323 steden in 2019 en 2020 en ontdekte dat in slechts 127 van deze steden, of ongeveer 40%, de niveaus van fijne stofdeeltjes, bekend als PM 2,5, onder de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen limieten lagen. Fijnstof heeft de grootste impact op de gezondheid van de belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging en veroorzaakt meer dan 400.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in heel Europa.  

Verenigd Koninkrijk doet niet mee

De gegevens gaven het gemiddelde over de twee jaar weer en waren alleen beschikbaar voor steden waar een consistente rapportage beschikbaar was, zodat niet alle Europese steden werden bestreken. Het Verenigd Koninkrijk werd buiten beschouwing gelaten, omdat de regering heeft afgezien van het lidmaatschap van de milieu-waakhond, hoewel andere niet-EU-lidstaten zoals Turkije, Zwitserland en Noorwegen wel lid zijn.  

Minder stikstofdioxide

Volgens het EEA hebben de lockdown maatregelen geleid tot een aanzienlijke daling van de stikstofdioxide-niveaus, een irriterend gas dat in verband wordt gebracht met de uitstoot van dieselmotoren, maar zijn de niveaus van zwevende deeltjes hoog gebleven. De stikstofoxideniveaus zijn in sommige steden met meer dan 60% gedaald tijdens de lockdowns in april 2020, maar de daling van de niveaus van zwevende deeltjes was minder dramatisch, met dalingen van ongeveer 20% tot 30% van de niveaus van grote deeltjes in april jongstleden. Volgens de deskundigen van het agentschap komt dit doordat er veel meer bronnen van zwevende deeltjes zijn dan alleen het wegverkeer, zoals de verbranding van brandstof voor verwarming, bijvoorbeeld in houtgestookte boilers, in de industrie en in de landbouw, waar de uitstoot van ammoniak uit meststoffen en dierlijke mest samen met andere verontreinigende stoffen in de atmosfeer deeltjes vormt.  

Webviewer

Het hoofd van de groep luchtverontreiniging, milieu en gezondheid van het EEA, zei dat gedragsveranderingen als gevolg van de Covid-19-pandemie in de toekomst gevolgen zouden kunnen hebben. ‘Als mensen weer gaan pendelen of in plaats daarvan voor telewerken kiezen, zal dat de verontreinigingspatronen verstoren’, zei ze. De nieuwe gegevens over luchtverontreiniging zullen beschikbaar zijn via een webviewer op de website van het EEA, waarmee mensen hun steden kunnen vergelijken met andere in heel Europa. Met deze luchtkwaliteitsviewer voor steden kunnen burgers op een gebruiksvriendelijke manier zelf zien hoe hun stad het doet op het gebied van luchtverontreiniging in vergelijking met andere steden. Het biedt concrete en lokale informatie die de burgers tegenover hun lokale autoriteiten kan helpen om de problemen aan te pakken.  

Het uitgebreide rapport kun je hier inzien: https://www.eea.europa.eu/publ...  

Bron: EEA

 

 

 

 

 

 

juni 2021
Wim van der Oest
Kan lezen en schrijven met woorden. Vier decennialang tekstschrijver en auteur. Enthousiast medeoprichter van Jongbelegen. Waarom? Omdat hij online maar bar weinig magazines kon vinden die niét tuttig en ouderwets zijn.

Goed stuk

Deel dit artikel: