menu

Een leven lang zonder seks – wat is aseksualiteit?

Een aseksueel persoon wordt op seksueel gebied niet aangetrokken tot andere mensen. In tegenstelling tot het celibaat -dat een keuze is om zich te onthouden van seksuele handelingen- is aseksualiteit een intrinsiek onderdeel van wie iemand is, net als andere seksuele geaardheden. Aseksualiteit maakt het leven niet slechter of beter. Mensen die aseksueel zijn hebben gewoon andere behoeften en uitdagingen dan de meeste anderen.

 

Een leven lang zonder seks – wat is aseksualiteit? - Jongbelegen.nu

Diversiteit

Er bestaat een aanzienlijke diversiteit onder aseksuelen in behoeften en ervaringen, inclusief relaties, aantrekkingskracht en opwinding. Aseksualiteit wordt steeds meer bestudeerd in de psychologie, seksuologie en andere academische gebieden. Hoewel de schattingen voor het aseksuele deel van de bevolking beperkt zijn en kunnen variëren, is het meest geciteerde cijfer dat aseksuelen ongeveer 1% van de bevolking vormen. 

Aantrekkingskracht

Veel aseksuele mensen kunnen vormen van aantrekkingskracht ervaren die romantisch, esthetisch of sensueel van aard zijn, maar die niet leiden tot een behoefte om daar seksueel op in te spelen. In plaats daarvan kan men bevrediging krijgen van relaties zonder seks, gebaseerd op andere vormen van aantrekkingskracht. Romantische aantrekkingskracht is het verlangen om romantisch betrokken te zijn bij een andere persoon. Esthetische aantrekkingskracht is waardering voor het uiterlijk van een persoon. Sensuele aantrekkingskracht is het verlangen om zich bezig te houden met sensuele (maar niet seksuele) handelingen met een ander, zoals knuffelen, strelen of zoenen. Aseksuele mensen kunnen ook lesbisch, homo, bi of hetero zijn.

Opwinding

Voor sommige aseksuele mensen is opwinding een vrij regelmatig voorkomend verschijnsel, hoewel het niet gepaard gaat met een verlangen naar een seksuele partner. Dit kan inhouden opwinding door hormonale variatie in de menstruatiecyclus van een persoon of erecties op bepaalde tijdstippen van de dag, zoals bijvoorbeeld de ochtenderectie. Sommigen kunnen masturberen maar voelen geen verlangen naar andere mensen. Maar er zijn ook aseksuele mensen die weinig of geen opwinding ervaren, vaak genoemd niet-libidistische aseksuelen. Omdat zij geen intrinsieke behoefte aan seks hebben, zien aseksuele mensen over het algemeen een gebrek aan seksuele opwinding niet als een probleem dat gecorrigeerd moet worden. Ervaren zij wel opwinding, dan hebben zij niet het gevoel dat behoeften onvervuld blijven door een gebrek aan seksuele handelingen. 

Relaties

Aseksualiteit beperkt de emotionele behoeften van een persoon niet. Zoals het geval is voor seksuele mensen, verschillen ze sterk in de manier waarop ze aan die behoeften voldoen. Sommige aseksuele mensen kunnen zeker verlangen naar romantische relaties. Andere aseksuele mensen kunnen het meest tevreden zijn met hechte vriendschappen of zijn gelukkiger in hun eentje. Seksueel of niet-seksueel, alle relaties bestaan uit het weefsel van interpersoonlijke verbondenheid. Communicatie, nabijheid, plezier, humor, opwinding en vertrouwen zijn allemaal net zo belangrijk in niet-seksuele relaties als in seksuele relaties. 

Daten is lastig

Voor aseksuele mensen die naar romantische relaties verlangen is dating lastig aangezien zij een zeer kleine minderheid van de bevolking vormen. Daarnaast is aseksualiteit vaak onzichtbaar en heeft het een kortere geschiedenis als identiteit of gemeenschap dan andere seksuele geaardheden van minderheden. Hierdoor komen veel aseksuele mensen in gemengde relaties met seksuele mensen terecht. Gemengde relaties staan voor uitdagingen die vaak een compromis vereisen. De meeste aseksuele mensen zijn hun hele leven aseksueel. Net zoals mensen niet vaak onverwacht van hetero naar homo gaan, zullen aseksuele mensen zelden onverwacht seksueel worden of vice versa. Hoewel er op academisch niveau inspanningen worden gedaan om onderzoek te doen aan de hand van een Aseksuele Identificatie Schaal, is er (nog) geen test om vast te stellen of iemand aseksueel is.

 

Bron: AVEN

juli 2020
Wim van der Oest
Kan lezen en schrijven met woorden. Vier decennialang tekstschrijver en auteur. Enthousiast medeoprichter van Jongbelegen. Waarom? Omdat hij online maar bar weinig magazines kon vinden die niét tuttig en ouderwets zijn.

Goed stuk

Deel dit artikel: