menu

‘Doe het alleen in de winter’ - Sekstips uit het verre verleden

 

Voor tips over seks kunnen we vandaag de dag onder andere terecht bij de seksuoloog. Maar sommige van de grootste filosofen, wetenschappers en theologen die de mensheid heeft voortgebracht hebben in het verleden ook al veel over seks gezegd en hun tijdgenoten sekstips gegeven. Hier een aantal van die tips, afkomstig van enkele grote denkers.

‘Doe het alleen in de winter’ - Sekstips uit het verre verleden - Jongbelegen.nu

Pythagoras: Doe het alleen in de winter  

Pythagoras was een van de reuzen van de oude Griekse filosofie. Hij stichtte een school van denken die denkers als Plato beïnvloedde. Hij was ook de stichter van een wat vreemde cultus. Pythagoras richtte zijn school op als een soort commune rond 530 v. Chr. en allen die hem volgden moesten zich houden aan een aantal wat vreemde regels. Naast eerbied voor de wiskunde onderwees hij over reïncarnatie en het belang om altijd eerst je rechterschoen aan te trekken. Aangezien hij altijd bereid was zich te verdiepen in wat zijn volgelingen wel en niet moesten doen, is het niet verwonderlijk dat Pythagoras hen advies gaf over seks. Mannen zouden voor hun twintigste helemaal geen seks mogen hebben. Dit omdat het uitstoten van zaad een man van zijn kracht berooft. Op de vraag wat het juiste moment was om seks met een vrouw te hebben, antwoordde Pythagoras: ‘Als je je krachten wilt verliezen.’ Om te voorkomen dat mannen zichzelf uitdrogen bij het vrijkomen van sperma moeten ze ‘Zich voor seksuele genoegens houden tot de winter en zich in de zomer onthouden. In de herfst en de lente is het minder schadelijk, maar seks is altijd schadelijk en niet bevorderlijk voor de gezondheid.’  

Ge Hong: Ejaculeer nooit  

Ge Hong was een Chinese denker uit de 3e en 4e eeuw. Een van Ge Hong's doelen was eeuwig te leven zoals de Onsterfelijken van het Taoïsme. Voor sommige Taoïsten bestond de weg naar onsterfelijkheid uit het innemen van kwikhoudende drankjes of meditatie, maar Ge Hong bood een andere weg. Ejaculatie was voor Ge Hong een van de manieren waarop mannen hun leven verkortten. Elke zaadlozing was ook een lozing van de jing energie die zo vitaal was voor het leven. Sommige Taoïstische leraren stelden het celibaat voor als een van de wegen naar onsterfelijkheid. Maar het blijkt dat de Onsterfelijken wel seks hadden, maar zichzelf altijd tegenhielden om te ejaculeren.  

Aristoteles: Eet stinkend voedsel  

Aristoteles mag dan gezien worden als een van de grootste geesten in de westerse traditie, maar hij heeft ook een heleboel dingen verkeerd begrepen. Zo beschouwde hij vrouwen als onvolmaakte mannen en niet als zijn gelijke. Zijn filosofische kijk op vrouwen bleek ook zijn wetenschappelijke observaties van hen te kleuren. Hij zegt: ‘Sommigen denken dat de vrouw tijdens de coïtus sperma produceert omdat het genot dat zij ervaart soms vergelijkbaar is met dat van de man, en ook gepaard gaat met een vloeibare afscheiding.’ Hij biedt ook een oplossing om de 'afscheiding' bij vrouwen te vergroten: ‘Sommige stinkende voedingsmiddelen doen deze opvallend toenemen.’ Wat mevrouw Aristoteles hiervan dacht is niet bekend…  

Jean-Jacques Rousseau: Krijg een pak slaag  

Folosoof Jean-Jacques Rousseau is beroemd om zijn uitspraak ‘De mens is vrijgeboren en overal is hij geketend.’ Rousseau mag dan niet van kettingen hebben genoten, hij werd zeker graag geslagen. Als jonge man werd hij in een ander gezin geplaatst en door de moeder van het gezin gestraft met billenkoek. ‘Ik vond in de pijn, zelfs in de schande, een mengeling van sensualiteit die me minder bang maakte dan verlangend om het nog eens van dezelfde hand mee te maken. Maar eenzelfde kastijding door haar broer had me helemaal niet aangenaam geleken.  

Benjamin Franklin: Neem een oude minnares  

Franklin heeft zich met heel veel dingen beziggehouden. Hij was drukker, schrijver, uitvinder, onderzoeker, diplomaat en ook dol op de dames. Franklin was altijd bereid zijn advies te geven aan hen die erom vroegen, dus toen een vriend hem een vraag stelde over seks gaf hij hem uitgebreid antwoord. Franklin schrijft in een brief dat als zijn vriend een minnares wil, hij een oudere moet nemen. Hij somt hier acht redenen voor op, waaronder ‘Omdat er geen gevaar is voor kinderen, die onregelmatig voortgebracht kunnen worden met veel ongemak.’ Hij redeneert ook dat vloeistoffen naar beneden afvloeien en nadat het gezicht en de bovenste delen zijn opgedroogd, is wat zich onder de gordel bevindt nog steeds vochtig. ‘En omdat in het donker alle katten grijs zijn, is het plezier van lichamelijk genot met een oude vrouw op zijn minst gelijk, en vaak superieur, omdat elke vaardigheid door oefening verbeterd kan worden.’ Franklins laatste reden is niet echt politiek correct: ‘Achtste en laatste: Ze zijn zo dankbaar!’

 

 

 

 

november 2021
Wim van der Oest
Kan lezen en schrijven met woorden. Vier decennialang tekstschrijver en auteur. Enthousiast medeoprichter van Jongbelegen. Waarom? Omdat hij online maar bar weinig magazines kon vinden die niét tuttig en ouderwets zijn.

Goed stuk

Deel dit artikel: