menu

Tien verrassende gezondheidsvoordelen van de liefde

‘All you need is love’, zongen de Beatles. En gelijk hadden ze. Liefde en gezondheid zijn op verrassende manier met elkaar verweven. Mensen zijn gemaakt voor contact en wanneer dat contact uitloopt op echte liefde zijn de voordelen groot. Er is geen bewijs dat de intense, gepassioneerde fase van een nieuwe liefde gunstig is voor de gezondheid. Mensen die verliefd zijn, zeggen dat het fantastisch en kwellend tegelijk aanvoelt. Al die ups en downs kunnen een bron van stress zijn. Maar een rustige, stabielere vorm van liefde levert duidelijke gezondheidsvoordelen op. Hier tien voordelen die uit onderzoek duidelijk zijn geworden.

Tien verrassende gezondheidsvoordelen van de liefde - Jongbelegen.nu

Minder doktersbezoek

Door de jaren heen zijn er meerdere studies gedaan naar de combinatie relaties en gezondheid. Een van de meest opvallende bevindingen daarvan is dat mensen in een relatie minder vaak hun huisarts bezoeken en gemiddeld korter in het ziekenhuis verblijven. De beste verklaring hiervoor is dat mensen door de evolutie zijn gemaakt om in hechte sociale groepen te leven. Als dat niet gebeurt, worden de biologische systemen aangetast. Een andere theorie is dat mensen in goede relaties beter voor zichzelf zorgen. Een partner kan je stimuleren beter op je hygiëne te letten. Een beste vriend kan je motiveren om gezonder te eten. Na verloop van tijd vertalen deze goede gewoontes zich in minder ziekte.  

Minder depressies en alcohol- en drugsmisbruik

Volgens studies vermindert trouwen en getrouwd blijven de depressie bij zowel mannen als vrouwen. Deze bevinding is niet verwonderlijk, want sociaal isolement is duidelijk gekoppeld aan hogere percentages depressies. Interessant is dat een huwelijk of in een relatie zijn ook bijdraagt aan een afname van zwaar drankgebruik en drugsgebruik, vooral onder jongvolwassenen.     

Lagere bloeddruk

Een gelukkige relatie is goed voor je bloeddruk. Onderzoekers vonden dat mensen in een gelukkige relatie de beste bloeddruk hadden, gevolgd door alleenstaanden. Mensen in een ongelukkige relatie het ‘t slechtst. Het is de kwaliteit van de relatie en niet het de relatie zelf die het verschil maakt. Dit ondersteunt het idee dat andere positieve relaties vergelijkbare voordelen kunnen hebben. Alleenstaanden met een sterk sociaal netwerk deden het tenslotte ook goed in de bloeddrukstudie.  

Minder angstgevoelens

Als het gaat om angstgevoelens, is een liefdevolle, stabiele relatie belangrijk. Onderzoekers van de State University of New York gebruikten MRI-scans om naar de hersenen van verliefde mensen te kijken. Ze vergeleken gepassioneerde nieuwe stellen met stellen die een langere relatie hadden. Beide groepen vertoonden activering in het dopamine-beloningsgebied, hetzelfde gebied dat reageert op cocaïne of het winnen van veel geld. Maar uit de studie bleek ook dat er in de hersenen van mensen met een langere relatie minder activering plaatsvond in het gebied dat angstgevoelens produceert.  

Natuurlijke pijnbestrijding

De MRI-studie onthult een ander groot voordeel: meer activering in het deel van de hersenen dat de pijn onder controle houdt. Een CDC-rapport vult deze bevinding aan. In een studie met meer dan 127.000 volwassenen hadden mensen met een goede relatie minder last van hoofdpijn en rugpijn. Een kleinere studie, gepubliceerd in Psychological Science, draagt bij aan de bevindingen. Onderzoekers gaven 16 getrouwde vrouwen  een lichte elektrische schok. Als de vrouwen de hand van hun man vasthielden, vertoonden ze minder respons in de hersengebieden die met stress gepaard gaan. Hoe gelukkiger de relatie, hoe groter het effect.       

Beter stressmanagement

Als liefde mensen helpt om met pijn om te gaan, hoe zit het dan met andere soorten stress? Het is duidelijk dat er een verband bestaat tussen sociale steun en stressmanagement. Als je te maken hebt met stress en je hebt de steun van iemand die van je houdt, kun je daar beter mee omgaan.  

Minder snel verkouden

We hebben gezien dat liefdevolle relaties stress, angst en depressie kunnen verminderen -- een feit dat het immuunsysteem een boost kan geven. Onderzoekers van Carnegie Mellon University vonden dat mensen die positieve emoties vertonen minder snel ziek worden na blootstelling aan kou of aan griepvirussen. De studie vergeleek mensen die gelukkig en kalm waren met mensen die angstig, agressief of depressief waren. Of dit ook geldt voor het coronavirus is (nog) niet bekend.  

Sneller genezen

De kracht van een positieve relatie kan ervoor zorgen dat wonden sneller genezen. Onderzoekers van het Ohio State University Medical Center veroorzaakten bij stellen blaarwonden. De wonden genazen bijna twee keer zo snel bij partners die warm met elkaar omgingen in vergelijking met degenen die een slechte relatie hadden.  

Langer leven

Een groeiend aantal onderzoeken toont aan dat mensen in een relatie langer leven. Een van de grootste onderzoeken onderzoekt het effect van het huwelijk op de sterfte gedurende een periode van acht jaar in de jaren ‘90. Met behulp van gegevens uit een groot gezondheidsonderzoek ontdekten onderzoekers dat mensen die nooit getrouwd waren geweest, 58% meer kans hadden om te sterven dan getrouwde mensen.  

Gelukkiger leven

Het mag duidelijk zijn dat een van de grootste voordelen van de liefde vreugde is. Een studie in het Journal of Family Psychology toont aan dat geluk meer afhangt van de kwaliteit van de familierelaties dan van het niveau van het inkomen. En dus hebben we wetenschappelijk bewijs dat, in ieder geval in bepaalde opzichten, de kracht van de liefde sterker is dan de kracht van het geld.

 

 

 

december 2020
Wim van der Oest
Kan lezen en schrijven met woorden. Vier decennialang tekstschrijver en auteur. Enthousiast medeoprichter van Jongbelegen. Waarom? Omdat hij online maar bar weinig magazines kon vinden die niét tuttig en ouderwets zijn.

Goed stuk

Deel dit artikel: