menu

50plus en uit de kast. Er valt nog steeds werk te verrichten

COC Nederland komt op voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en interseksuele personen, oftewel LHBTI’s. De organisatie streeft naar een diverse en inclusieve wereld waarin mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken. COC Nederland werd opgericht in 1946 en is daarmee de oudste organisatie op dit gebied ter wereld met een raadgevende status bij de Verenigde Naties. 

50plus en uit de kast. Er valt nog steeds werk te verrichten. - Jongbelegen.nu

Roze 50plussers
50plussers die uit de kast zijn worden ook wel Roze 50plussers genoemd. De meeste van hen hebben in ons land een goed leven. Toch hebben relatief veel oudere LHBTI’s last van eenzaamheid. Bijvoorbeeld omdat ze geen kinderen hebben om op terug te vallen. LHBTI’s die in zorginstellingen verblijven moeten vaak de kast weer ín omdat homo-, bi-, en transseksualiteit meestal onbespreekbaar zijn in dit soort instellingen en er vaak flink op los gepest wordt. Er valt dus nog steeds werk te verrichten. 

Resultaten
COC Nederland werkt samen met ouderorganisaties in het Consortium Roze 50+ om deze misstanden te voorkomen en op te lossen. Gelukkig worden er duidelijke resultaten geboekt. Sinds 2010 ontvingen meer dan 100 zorginstellingen een Roze Loper Certificaat. Dit betekent dat er binnen deze instellingen  een LHBTI-vriendelijke zorg wordt verleend.  Daarnaast is het digitale platform roze50plus.nl gelanceerd waar duizenden roze 50plussers elkaar kunnen treffen, activiteiten kunnen organiseren en informatie uitwisselen. Bovendien zetten meer dan 80 Roze 50+ ambassadeurs zich in voor de Roze Loper en maken het feit dat roze ouderen bestaan zichtbaar op evenementen als de 50 Plus Beurs en de Amsterdamse Gay Pride. 

Roze Maatjesproject 
Eén van de initiatieven van de ambassadeurs is dat van ambassadeur Jan Karel. Hij is een van de mensen die het Roze Maatjesproject zijn gestart. Dit project heeft als doel eenzame LHBTI’s uit hun isolement te bevrijden. Jan Karel vertelt dat in korte tijd al meerdere ouderen aan een maatje zijn gekoppeld. Ook is hij gestart met maandelijkse soosmiddagen voor roze ouderen in bepaalde steden en werkt hij samen met Limburgse teams die de zorgverlening in wijken regelen om duidelijk te maken dat niet elke cliënt van hen heteroseksueel is. 

Wil je meer weten of ambassadeur worden? Ga dan naar: www.coc.nl en www.roze50plus.nl

oktober 2019
Wim van der Oest
Kan lezen en schrijven met woorden. Vier decennialang tekstschrijver en auteur. Enthousiast medeoprichter van Jongbelegen. Waarom? Omdat hij online maar bar weinig magazines kon vinden die niét tuttig en ouderwets zijn.

Goed stuk

Deel dit artikel: