menu

Help! Ik kom niet over mijn ex heen

Veel mensen hebben een breuk meegemaakt en ontdekken daarna dat zij nog steeds aan hun ex denken. De relatie is allang voorbij, er is geen hoop op verzoening meer, ze hebben niet eens contact meer met elkaar. En tóch is de ex nog steeds in hun gedachten. Ons onvermogen om over een ex heen te komen kan betekenen dat we nog een relatielesje te leren hebben. Soms is die les dat we moeten leren onze eigen waarde beter te waarderen en ons vermogen om liefde te geven beter te zien. 

Help! Ik kom niet over mijn ex heen - Jongbelegen.nu

Ongewenste gedachten
We hebben vaak het gevoel dat we ons zo snel mogelijk moeten ontdoen van gedachten en gevoelens over exen. Als ze na de breuk in onze gedachten blijven, kunnen we ons verward, beschaamd en zelfs schuldig voelen. 
Verward: We denken dat zolang een ex in onze gedachten is, we nog steeds bij hen willen zijn. Maar is dat ook zo?
Beschaamd: We schamen ons omdat we denken aan iemand die ons niet meer wil of met wie wijzelf een relatie hebben beëindigd
Schuldig: We hebben misschien het gevoel dat we onze huidige partner in gedachten bedriegen

Alleen
Wat het nog erger maakt, is dat we ons vaak alleen voelen met deze gevoelens. Onze vrienden zijn moe van het horen over onze ex. Ze waren er voor ons tijdens de relatie en tijdens de breuk en nu zijn ze er voor ons om verder te gaan. 
Vaak genoeg denken we dat het betekent dat we weer bij elkaar moeten komen. Soms klopt dat ook. Maar vaak, nadat we elkaar weer hebben gezien, realiseren we ons dat het samenzijn met onze ex niet zo goed voelt als we hadden verwacht. Het liefdevolle gevoel was meer uitgesproken toen we alleen waren met onze gedachten en tijdens de herinneringen aan haar of hem.

Vertroebeld onderscheid
In romantische tijden vertroebelt het onderscheid tussen genieten van onze partner en het waarderen van de manier waarop wij zelf liefhebben als we met haar of hem zijn. Vaak richten we ons meer op onze partner als object van ons verlangen en onze genegenheid dan op onszelf. Dan associëren we onze gevoelens van liefde alleen met hen. Immers, het in hun aanwezigheid zijn geeft aanleiding tot die gevoelens. 
Maar als we na de breuk onze liefde voor onze ex alleen toeschrijven aan die geweldige eigenschappen van haar of hem en we zien niet ons eigen vermogen om lief te hebben, dan overwaarderen we de ex-partner en onderschatten we onszelf. Het is dus belangrijk goed voor jezelf in te zien wat jouw positieve rol was, hoe jij met jouw liefde hebt bijgedragen aan de relatie. 
Het leren onderscheiden van onze herinneringen aan een ex en het zien van de eigenlijke persoon kan ons helpen ons vermogen om lief te hebben te waarderen. Terwijl we ons gewond of boos kunnen voelen als we in de aanwezigheid van een ex zijn, kunnen we in onze innerlijke wereld liefde en medeleven voor hen voelen. En dat is een heel positieve eigenschap. 

Voorbeelden 
Drie jaar na zijn scheiding bekent Jan dat hij, hoewel hij nu verloofd is met een geweldige vrouw, af en toe aan zijn ex denkt. Hoewel hij zich er schuldig over voelt, helpt het denken aan zijn ex hem om de intensiteit van de liefde die hij voelde tijdens hun turbulente relatie te herbeleven. Door dat interne beeld ziet hij de bepaalde manier waarop hij in staat is om lief te hebben, óók in zijn huidige, veel meer stabiele relatie. 
Eva gaat door met het herbeleven van de herinneringen aan haar rebelse ex. Terwijl hij worstelde om het te maken in de volwassen wereld, bewonderde zij zijn vrije geest. Zijn kwetsbaarheid zorgde ervoor dat ze diep voor hem voelde. Hoewel ze uiteindelijk besloot dat ze bij iemand moest zijn die volwassener was en haar het gezin kon geven dat ze wilde, stelt de herinnering aan de kwetsbaarheid van haar ex haar in staat om in te zien hoe ze op een beschermende manier lief kan hebben. 

Concentreer op de dingen die wél werkten
Een leven kan vol liefdes en breuken zitten. De breuken kunnen soms zo pijnlijk zijn dat we besluiten ze niet te herhalen. Komen we een nieuw iemand tegen dan kunnen de slechte herinneringen aan de vorige relatie ertoe leiden om niet voor een bepaald iemand te kiezen. Voorbeeld: we braken met iemand met een zeer sterke persoonlijkheid en deinzen ervoor terug om een nieuwe relatie met een ander persoon met een dergelijke persoonlijkheid aan te gaan. Terwijl het natuurlijk helemaal niet is gezegd dat die persoon ons tijdens de relatie hetzelfde zal behandelen. 
Misschien is het in plaats van ons te richten op wat niet werkte met vroegere liefdes beter om ons te concentreren op wat wél werkte, hoe we van hen hielden.

Bron: Psychology Today 

april 2020
Wim van der Oest
Kan lezen en schrijven met woorden. Vier decennialang tekstschrijver en auteur. Enthousiast medeoprichter van Jongbelegen. Waarom? Omdat hij online maar bar weinig magazines kon vinden die niét tuttig en ouderwets zijn.

Goed stuk

Deel dit artikel: