menu

Gètver, goede voornemens!

Gelukkig komt het maar één keer per jaar voorbij, die gekte om opeens allerlei goede voornemens te maken. Het hele achter je liggende jaar heb je het geen minuut met je vrienden of familie over afvallen, minderen met drinken, meer gaan sporten of andere goedbedoelde voornemens gehad, maar nu zijn ze allemaal benieuwd wat jij dit nieuwe jaar helemaal anders gaat doen. Ook een hekel aan dat gedoe? Hier in ieder geval wat interessante weetjes. 

Gètver, goede voornemens! - Jongbelegen.nu

4.000 jaar oud
Als we 4.000 jaar terug in de tijd gaan, komen we in wat nu Irak is de Babyloniërs tegen. Aan het begin van elk nieuw jaar beloofden zij hun goden om geleende spullen netjes terug te geven aan de eigenaren ervan en om hun schulden te betalen. Of zij zich aan hun goede voornemens hielden is onbekend. Dat moet ook niet makkelijk geweest zijn met die Babylonische spraakverwarring. 

Het gaat lukken! Het gaat lukken! Het gaat lukken!
In 2014 deed ING een onderzoek naar goede voornemens. Daar kwam uit naar voren dat zo’n 81% van de Nederlanders denkt dat hun goede voornemens ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’ gaan lukken. Het jaar daarvoor dachten nog maar één op de vier Nederlanders dat het zou lukken. 

Maak je niet druk
In 2018 liet ING opnieuw zo’n onderzoek doen. Toen kwam aan het licht dat 27% van de ondervraagde mensen het voornemen had om zich ‘minder druk te maken’ in het nieuwe jaar. Wat zij daar precies mee bedoelden is niet duidelijk. Meer sporten en bewegen kwam met 26% op de tweede plaats en goede derde werd afvallen met 24%. 
In 2014 had maar 7% van de mensen het voornemen om milieuvriendelijker te gaan leven, maar in 2018 was dat alweer gestegen tot 12%. We gaan de goede kant op!

Mannen zijn standvastiger
Uit het onderzoek van 2018 werd duidelijk dat mannen standvastiger zijn als het om goede voornemens gaat. Dat was in 2014 ook al het geval. Waarom het de dames minder goed lukt is onbekend. Misschien leggen zij de lat te hoog voor zichzelf? 

Kies concrete goede voornemens
Hoe concreter je doelen zijn, hoe makkelijker het ook is om ze ook te realiseren. En met concreet bedoelen we: ‘Ik ga twee keer per week naar de sportschool’ in plaats van ‘Ik ga meer naar de sportschool’. 
Wat ook werkt, is je vrienden, familie en collega’s op de hoogte brengen van wat je voornemens zijn. Als zij je vragen hoe het gaat met je voornemens of je er aan herinneren hou je het ook langer vol. 

Goede voornemens na de zomervakantie
Als je nu je goede voornemens nog moet bedenken is de kans groot dat je ze niet volhoudt. Het beste moment schijnt direct na de zomervakantie te zijn, dus in augustus of september. Je voelt je dan fris en fruitig en moet je weer instellen op de gebruikelijke routines van het dagelijkse leven. De goede voornemens worden dan ook een soort 
vanzelfsprekendheid.  

Jongbelegen heeft maar één goed voornemen: ook in 2020 jou veel leuke en inspirerende artikelen aan te bieden! Gelukkig nieuwjaar!

Bronnen: o.a. NU, Stanford University

januari 2020
Wim van der Oest
Kan lezen en schrijven met woorden. Vier decennialang tekstschrijver en auteur. Enthousiast medeoprichter van Jongbelegen. Waarom? Omdat hij online maar bar weinig magazines kon vinden die niét tuttig en ouderwets zijn.

Goed stuk

Deel dit artikel: