menu

Opwindend maar ook vermoeiend. De waarheid over geheime relaties

Iedereen die ooit een geheime minnaar of minnares heeft gehad, weet dat het plannen van tijd samen zowel opwindend als vermoeiend kan zijn. En afhankelijk van de reden waarom je onder de radar wilt blijven, kan het onderhouden van zulke relaties ook ingewikkeld, uitdagend en zelfs slecht voor de gezondheid zijn. Geen geweldig recept voor succes op de lange termijn.

Opwindend maar ook vermoeiend. De waarheid over geheime relaties - Jongbelegen.nu

‘Gewoon vrienden’

Het onderzoeken van verborgen relaties is lastig vanwege de clandestiene aard van dergelijke relaties. Sommige stiekeme daters vermijden om ooit samen in het openbaar gezien te worden. Terwijl anderen wel samen uitgaan, maar volhouden dat ze ‘gewoon vrienden’ zijn. In beide gevallen blijft de ware aard van dergelijke relaties vaak onduidelijk. Maar de relevante vraag is altijd: kunnen heimelijke relaties overleven en gedijen? Een van de grootste uitdagingen van geheime relaties is natuurlijk de moeilijkheid om ze geheim te houden. De tijd, moeite en tactieken die nodig zijn om de romance geheim te houden zijn een paar van de redenen waarom veel van dergelijke relaties uiteindelijk niet succesvol zijn. Maar uit onderzoek blijkt dat er nog andere redenen zijn waarom geheime relaties vaak geen 'match made in heaven' zijn.  

Belastend  

Een onderzoekteam onderzocht het verband tussen romantische geheimhouding en relationele duur. Zij gebruikten eerder onderzoek dat suggereert dat geheimhouding relationele tevredenheid verhoogt door het vergroten van obsessieve belangstelling voor romantische partners. Maar zij vonden ook dat er aanwijzingen zijn die in de tegenovergestelde richting wijzen en die aangeven dat geheimhouding romantische relaties juist ondermijnt omdat het belastend is. In een poging om deze tegenstrijdige resultaten te verklaren en te bepalen of geheime romantiek ‘verleidelijk zijn of afkeer oproepen’, onderzocht het team de kwestie met behulp van een internet-gebaseerde steekproef van 564 personen. Zij namen bij voorbaat aan dat romantische geheimhouding nieuwe relaties ten goede zou komen, maar oudere relaties zou belasten.  

Romeo en Julia  

Hun resultaten toonden echter aan dat romantische geheimhouding een negatieve invloed had op álle relaties. Ondanks de populaire Romeo-en-Julia allure van geheime romantiek, wordt romantische geheimhouding blijkbaar als belastend ervaren tijdens alle fasen van een relatie. Enkele van de complicerende factoren die het onderzoekteam vond en die werden ervaren door deelnemers aan geheime relaties, zijn het bedrog en de relationele kosten die gepaard gaan met geheime relaties, evenals het gebrek aan steun uit de omgeving, zoals van vrienden en collega’s.  

Geheimen kunnen de emotionele en fysieke gezondheid schaden  

Ander onderzoek beschrijft de mogelijk negatieve impact van heimelijke relaties op relationeel welzijn en zelfs op de lichamelijke gezondheid. Een andere onderzoeker bekeek de impact van relationele geheimhouding op het welbevinden van mensen. Voortbouwend op eerder onderzoek waaruit bleek dat het verborgen houden van een relatie voor andere mensen een lagere relationele kwaliteit voorspelt, probeerde hij de mogelijke impact van het verzwijgen van relaties op de persoonlijke gezondheid en relationele betrokkenheid te onderzoeken. Hij vond dat meer geheimhouding verband hield met een lagere relationele betrokkenheid, een lager gevoel van eigenwaarde en een groter aantal gevolgen voor de gezondheid door angst dat het geheim aan het licht komt en de daar uit voortvloeiende nervositeit. Geheimhouding heeft ook het potentieel om relationele onderlinge verbondenheid te beperken, die anders partners in staat zou kunnen stellen zich op verstandelijk niveau aan elkaar te binden en een centraal deel van elkaars leven te worden.  

Uiteindelijk niet bevredigend

Het is duidelijk dat elk geval anders is. Onderzoek toont echter aan dat ondanks het stereotype dat ‘verboden vruchten zoeter smaken’, veel geheime relaties uiteindelijk niet bevredigend zijn. De balans van risico en beloning die inherent is aan geheime relaties zorgt ervoor dat veel toekomstige partners hun romantische vooruitzichten zorgvuldig evalueren, met als doel relaties op te bouwen die gezond, langer en (uiteindelijk) zichtbaar zijn.

augustus 2021
Wim van der Oest
Kan lezen en schrijven met woorden. Vier decennialang tekstschrijver en auteur. Enthousiast medeoprichter van Jongbelegen. Waarom? Omdat hij online maar bar weinig magazines kon vinden die niét tuttig en ouderwets zijn.

Goed stuk

Deel dit artikel: