menu

Fikkie of Poekie – welk huisdier is beter voor je?

Er is al lang wetenschappelijk bewijs dat leven met een huisdier zowel de psychologische als de fysieke gezondheid verbetert. De pandemie heeft nu voor een regelrechte run op dierenasiels en fokkers teweeggebracht, waarbij de laatsten hun prijzen flink hebben opgeschroefd. Maar welk huisdier is nu beter voor je, Fikkie of Poekie? Een uitgebreid onderzoek beantwoordt die vraag.

Fikkie of Poekie – welk huisdier is beter voor je? _ Jongbelegen.nu

Sociale isolatie

De coronacrisis heeft de aandacht gelegd op de vraag of huisdieren met name het welzijn van oudere volwassenen verbeteren, die nu meer dan ooit sociaal geïsoleerd zijn. Er zijn namelijk veel studies die aantonen dat sociaal isolement op latere leeftijd verband houdt met verschillende negatieve psychologische en fysieke problemen zoals cardiovasculaire stoornissen, chronische pijn, eenzaamheid en depressie. Met name in de populaire pers wordt gesuggereerd dat het bezit van een huisdier een manier is om de negatieve effecten van sociaal isolement te verlichten. Er wordt gesuggereerd dat elk huisdier, of het nu een hond, kat, hamster, vogel of zelfs vis is, de behoefte aan gezelschap kan vervullen en zo de verslechtering van de geestelijke gezondheid kan helpen tegengaan.  

Wetenschappelijk onderzoek

Er zijn echter aanwijzingen dat honden psychologisch gezien het meest heilzame huisdier kunnen zijn. Een team van Japanse onderzoekers onder leiding van het Human Care Research Team van het Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology, besloot te kijken wat het werkelijke effect was van huisdierbezit op de psychologische gezondheid van zowel sociaal geïsoleerde als niet-geïsoleerde ouderen. Tijdens de studie besloten ze te kijken wat de werkelijke voordelen waren voor die ouderen die een van de twee meest populaire huisdieren bezaten, een hond versus een kat. Dit was een groot onderzoek waarbij 9.856 ouderen betrokken waren, variërend in leeftijd van 65 tot 84 jaar. Al deze mensen woonden zelfstandig en waren niet gehandicapt, zodat ze geen hulp nodig hadden bij de verzorging van hun huisdier.  

Wereldgezondheidsorganisatie

De psychologische gezondheid van deze oudere volwassenen werd beoordeeld met behulp van de ‘Five Well-Being Index’ van de Wereldgezondheidsorganisatie die kijkt naar de mate van positief welzijn van de individuen gedurende de afgelopen twee weken. De vragen in dit onderzoek waren: 1. Ik voelde me opgewekt en goedgehumeurd, 2. Ik voelde me kalm en ontspannen, 3. Ik voelde me actief en energiek, 4. Ik werd fris en uitgerust wakker en 5. Mijn dagelijks leven was gevuld met dingen die me interesseerden. Het is duidelijk dat in een enquête als deze hogere scores worden geassocieerd met een positievere mentale toestand. Het sociale isolement van de deelnemers werd gemeten met een andere enquête die vragen bevatte als: ‘Hoe vaak ziet u of gaat u uit met uw vrienden of buren?’, ‘Hoe vaak spreekt u telefonisch met uw vrienden of buren?’, ‘Hoe vaak spreekt u met uw familieleden of verwanten die niet bij u wonen?’ en ‘Hoe vaak spreekt u telefonisch met uw familieleden of verwanten die niet bij u wonen?’.  

Ingewikkeld

De statistische analyses omvatten een tamelijk ingewikkelde logistische procedure, maar we kunnen de belangrijkste resultaten terugbrengen tot een paar belangrijke bevindingen. Zoals verwacht was de psychologische gezondheid van sociaal geïsoleerde personen lager dan die van niet-sociaal geïsoleerde personen. De personen die het kwetsbaarst waren voor negatieve psychologische effecten waren de sociaal geïsoleerde personen die nu geen hond hadden of nog nooit een hond hadden gehad. Ter vergelijking: hondenbezitters rapporteerden slechts voor de helft een negatieve psychologische toestand.    

Fikkie wint

De onderzoekers vatten hun resultaten zo samen: Sociaal geïsoleerde hondenbezitters hadden nu of in het verleden een betere psychologische gezondheid dan sociaal geïsoleerde individuen die nooit hondenbezitters waren geweest. Er werd echter géén dergelijk verschil waargenomen bij huidige of vroegere kattenbezitters. Deze resultaten zijn belangrijk omdat het de grootste steekproef is die de voordelen van huisdierbezit voor ouderen meet die tot op nu is gedaan. De uitkomst lijkt te zijn dat in deze tijd van pandemie, als oudere volwassenen gedwongen in een sociaal isolement raken, er één gemakkelijke en effectieve behandeling is om verslechtering van hun psychologische gezondheid te voorkomen: simpelweg een hond als huisdier in huis nemen. Als je die nu natuurlijk kunt vinden of betalen…

maart 2021
Wim van der Oest
Kan lezen en schrijven met woorden. Vier decennialang tekstschrijver en auteur. Enthousiast medeoprichter van Jongbelegen. Waarom? Omdat hij online maar bar weinig magazines kon vinden die niét tuttig en ouderwets zijn.

Goed stuk

Deel dit artikel: